Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

अस्मान तामाङ
अस्मान तामाङ

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

विजय राज पाैडेल
विजय राज पाैडेल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रवक्ता) 9857018777

कमल प्रसाद पाण्डे
कमल प्रसाद पाण्डे

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रवक्ता) 9857035111

जनक थापा
जनक थापा

प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी)
9867372675


अस्मान तामाङ
अस्मान तामाङ

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

विजय राज पाैडेल
विजय राज पाैडेल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रवक्ता) 9857018777

कमल प्रसाद पाण्डे
कमल प्रसाद पाण्डे

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रवक्ता) 9857035111

जनक थापा
जनक थापा

प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी)
9867372675