Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देही

ठेगाना : सिद्धार्थनगर रुपन्देही

फोन नं : सम्पर्क नं.: ००९७७-०७१-५२०१५९, ००९७७-०७१-५२०१५८ टोल फ्रि नं.: १६१८०७१५२१०५३ (नि:शुल्क)

फ्याक्स : फ्याक्स : ००९७७-०७१-५२०१५८

इमेल : इमेल : daorupandehi@gmail.com or daorupandehi@moha.gov.np

Google_plus : DAO Rupandehii

मातहतका कार्यालयहरु