Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

लक्ष्मी पाण्डे रेग्मी


लक्ष्मी पाण्डे रेग्मी


लक्ष्मी पाण्डे रेग्मी
नायब सुब्बा

शाखा राहदानी शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9847081197
ठेगाना सिद्धार्थनगर नगरपालिका 12, रुपन्देही
बहाल मिति २०७५ जेष्ठ १३