Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

खेम बहादुर गुरुङ्ग

  • खेम बहादुर गुरुङ्ग

खेम बहादुर गुरुङ्ग


खेम बहादुर गुरुङ्ग
हलुका सवारी चालक

पद हलुका सवारी चालक
श्रेणी श्रेणी विहिन
इमेल khemgurung@gmail.com
सम्पर्क 9847020391
ठेगाना सिद्धार्थनगर नगरपालिका 03, रुपन्देही
बहाल मिति २०५२ बैशाख ४