Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

बिष्णु घिमिरे


बिष्णु घिमिरे


बिष्णु घिमिरे
खरिदार

शाखा प्रसाशन शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल bishnughimire186@gmail.com
सम्पर्क 9849100843
ठेगाना छत्रकोट 6, गुल्मी
बहाल मिति २०७४ चैत्र २०