Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

गृह मन्त्रालय लागू औषध नियन्त्रण शाखाद्धारा लागू औषध प्रयोगकर्ताका लागि सञ्चालित पुनर्स्थापना केन्द्रलाई वितरण गरिने पुरस्कार सम्बन्धी मिति २०७८/२/२६ मा जारी सूचना ।

1 महिना अगाडी

2078-02-27


गृह मन्त्रालय लागू औषध नियन्त्रण शाखाद्धारा लागू औषध प्रयोगकर्ताका लागि सञ्चालित पुनर्स्थापना केन्द्रलाई वितरण गरिने पुरस्कार सम्बन्धी मिति २०७८/२/२६ मा जारी सूचना ।

Attached Files