Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलाेकन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

11 महिना अगाडी

2076-04-06


Published_Notice_2076.03.27.jpg तस्बिर :

सशस्त्र द्धन्द्धमा घाईते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलाेकन (प्रथम संशाेधन) २०७४ को दफा ३ को उपदफा २ को व्यवस्था र नेपाल सरकार मन्त्री स्तरीय)  मिति २०७६।३।२३ को  निर्णयानुसार सूचना प्रकाशन गरिएको