Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

युबराज घिमिरे


युबराज घिमिरे


युबराज घिमिरे
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा प्रसाशन शाखा
पद सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल yubraj.ghimire2@gmail.com
ठेगाना तिलाेत्तमा नगरपालिका -2, रुपन्देही
बहाल मिति २०७४ जेष्ठ २३