Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

यज्ञराज पाेख्रेल


यज्ञराज पाेख्रेल


यज्ञराज पाेख्रेल
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल pokhrelyagya2032@gmail.com
सम्पर्क 9857029336
ठेगाना कृष्णनगर न.पा. 1, कपिलवस्तु
बहाल मिति २०७० श्रावण २१