Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

माहादेव पन्थ

  • माहादेव पन्थ

माहादेव पन्थ


माहादेव पन्थ
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
इमेल daorupandehi@gmail.com
सम्पर्क 9857077777
ठेगाना Ru Ru 4, गुल्मी
बहाल मिति २०७६ भाद्र २३