Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

हरिप्रसाद काफ्ले


हरिप्रसाद काफ्ले


हरिप्रसाद काफ्ले
कार्यालय सहयोगी

शाखा राहदानी शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
इमेल harikafle@gmail.com
सम्पर्क 9847039906
बहाल मिति २०५९ भाद्र १