Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

विजय राज पाैडेल


विजय राज पाैडेल


विजय राज पाैडेल
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

शाखा प्रवक्ता
पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
सम्पर्क 9857018777
बहाल मिति २०७८ बैशाख २७