Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

अन्य जानकारी

प्रशासन

 • पेन्सन सिफारिस र  व्यक्ति प्रमाणित
 • वैदेशिक रोजगार र चालचलन
 • विवाह दर्ता
 • हातहतियार नामसारी
 • नाबालक परिचय पत्र
 • मृगौला प्रत्यारोपण सिफारिस
 • पत्रपत्रिका दर्ता
 • हातहतियार नविकरण
 • आदिवासी जनजाति, दलित मधेशी पिछडिएका वर्ग प्रमाणित
 • सवारी साधन अनुमति (पास)
 • विशिष्ट व्यक्तिहरुको भ्रमण सुरक्षा व्यवस्था तथा सवारी साधन व्यवस्था
 • सिनेमा हल जाँच सम्बन्धी
 • कार्यालय प्रमुखहरुको बैठक  विविध बैठक सूचना प्रवाह
 • छापाखाना संचालन सम्बन्धमा
 • दैनिक जाहेरी
 • दिवस उत्सव समारोह
 • मासिक / पाक्षिक प्रतवेदन
 • सीमा बैठक व्यवस्थापन
 • रासायनिक पदार्थ सिफारिस
 • साक्षी प्रतिनिधि बैठक पत्राचार
 • बढुवा सम्बन्धी
 • जिल्ला स्थित अन्य कार्यालयहरु संग समन्वय
 • उजुरी गुनासो व्यवस्थापन
 • जिल्लामा हुने विविध कार्यक्रमको शान्ति सुरक्षा


कर्मचारी विवरण