Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

यज्ञराज पाेख्रेल


यज्ञराज पाेख्रेल


यज्ञराज पाेख्रेल
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल pokhrelyagya2032@gmail.com
सम्पर्क 9857029336
ठेगाना कृष्णनगर न.पा. 1, कपिलवस्तु
बहाल मिति २०७० श्रावण २१