Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

माधव प्रसाद घिमिरे


माधव प्रसाद घिमिरे


माधव प्रसाद घिमिरे
नायब सुब्बा

शाखा मुद्दा शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9847275666
ठेगाना कपिलवस्तु न.पा. 02, कपिलवस्तु
बहाल मिति २०७२ फाल्गुन २