Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

लक्ष्मी पाण्डे रेग्मी


लक्ष्मी पाण्डे रेग्मी


लक्ष्मी पाण्डे रेग्मी
नायब सुब्बा

शाखा राहदानी शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9847081197
ठेगाना सिद्धार्थनगर नगरपालिका 12, रुपन्देही
बहाल मिति २०७५ जेष्ठ १३