Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

गोकर्ण राज पुरी


गोकर्ण राज पुरी


गोकर्ण राज पुरी
खरिदार

शाखा नागरिकता शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल nishanpuri149@gmail.com
सम्पर्क 9849095149
ठेगाना Madane 3, गुल्मी
बहाल मिति २०७२ असार १५