Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

बालकृष्ण अाचार्य


बालकृष्ण अाचार्य


बालकृष्ण अाचार्य
नायब सुब्बा

शाखा प्रसाशन शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल acharya.bkrishna@gmail.com
सम्पर्क 9841526331
बहाल मिति २०७२ पुष २२