Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

बिष्णु घिमिरे


बिष्णु घिमिरे


बिष्णु घिमिरे
खरिदार

शाखा प्रसाशन शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल bishnughimire186@gmail.com
सम्पर्क 9849100843
ठेगाना छत्रकोट 6, गुल्मी
बहाल मिति २०७४ चैत्र २०