Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

अमृता न्याैपाने


अमृता न्याैपाने


अमृता न्याैपाने
खरिदार

शाखा प्रसाशन शाखा
पद खरिदार
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल aaravpandey2071@gmail.com
ठेगाना चिदीपानी 05, गुल्मी
बहाल मिति २०७२ फाल्गुन ६