Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रसासन कार्यालय, रुपन्देही

सिद्धार्थनगर रुपन्देही

उदयबहादुर रानामगर
उदयबहादुर रानामगर

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

कल्पना घिमिरे नेपाल
कल्पना घिमिरे नेपाल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

जनक थापा
जनक थापा

प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी)


उदयबहादुर रानामगर
उदयबहादुर रानामगर

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

कल्पना घिमिरे नेपाल
कल्पना घिमिरे नेपाल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

जनक थापा
जनक थापा

प्रशासकीय अधिकृत (सूचना अधिकारी)